Lễ hội mùa Thu Côn Sơn

Lễ hội mùa thu Côn Sơn tổ chức - Kiếp Bạc năm 2016 với các nghi lễ truyền thống gắn liền với những tàn...