Hòa mình vào lễ hội Chùa Hương Tích

chua huong

Chùa Hương Tích xã Thiên Lộc, Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh được xây dựng vào thời Trần trên núi Hồng Lĩnh. Mỗi năm đến ngày 19/2 âm lịch, người dân ở khắp mọi nơi để thờ chùa Phật, cầu yên và vẻ đẹp của chuyến thăm đền thờ.

chua huong
Giống như chùa Hương Hà Tây, để đến được quần thể chùa du khách phải ngược dòng suối Hương Tuyền vào cập bến trong tận chân động. khám phá Từ đây, du khách bắt đầu rồng rắn, nối nhau trèo lên một trong 99 đỉnh núi Hồng Lĩnh cao khoảng 2000m, nơi đền thờ chính (thượng viện), các nhà Uranus, là Thánh Mẫu và Andromeda với ba mươi sáu cửa tại chỗ với đang phun mưa Clouds, tắm sạch suối Tiên …… luôn thì thầm yên gió giữa lá rừng tre, rừng thông và một giọng nói trầm thác nước từ trên đỉnh núi bốn. Đền tĩnh nhưng mỗi năm có hơn mười nghìn người đến thăm.
Dưới “Hương Sơn báu quyển” và “Hoàng lê nhất thống chí” của Ngô Gia Văn Phái là vua Lê – Trịnh, phần lớn các vẻ đẹp nữ đã có thê thiếp xứ Thanh. Hàng năm phi tần, cung nữ Thanh – Nghệ thường hành hương chùa Hương trên núi Hồng Lĩnh trong 18-2 âm lịch ngày bằng đường thủy qua cửa Hội Thống kê (gần Cửa Lò bây giờ). Mỗi lần các “người đẹp” đi xa như vậy khiến chúa Trịnh rất phân vân (nhưng bố trí lính vệ phục dịch dọc đường), do đó mới Trịnh gọi là một lựa chọn địa điểm nhà sư ở miền rừng núi Hương Sơn – Hà Tây hiện nay để xây dựng thứ hai hy vọng Giáo Hội Hương Tích chùa cho các “người đẹp” đi hành hương gần hơn. Vì vậy nước ta hiện nay có hai cảnh quan chùa Hương Tích là nổi bật.
Mỗi năm lễ hội mỗi thay đổi, quy mô lớn hơn nhiều với các cuộc thi thú vị, trở thành thanhdiem không thể thiếu cho khách du lịch từ khắp mọi nơi

xem thêm:Lễ hội Nhảy lửa của người Dao đỏ tại Hà Giang

Leave a Reply